Videotechnologie in de gezondheidszorg: wat is telegeneeskunde?

Simpel gezegd is telegeneeskunde een vakgebied dat gebruik maakt van telecommunicatie- en informatietechnologieën om klinische diensten op afstand aan patiënten te verlenen. Het stelt zorgprofessionals in staat patiënten op afstand te diagnosticeren, behandelen en monitoren, zonder dat er persoonlijke bezoeken nodig zijn.
15 oktober 2023
-
Notulen lezen

Als je twintig jaar geleden iemand had verteld dat we toegang hebben tot videocontent via mobiele apparaten, zouden ze naar je hebben gekeken alsof je een soort complottheoreticus was. Ja, kijk naar Shakira's reactie in 2002 alleen maar een smartphonecamera zien:

Dus het uitleggen van het concept van telegeneeskunde – of dat digitale apparaten het enige zijn dat nodig is voor medische consultaties – zou rechtstreeks uit een sciencefictionfilm hebben geklonken.

Snel vooruit naar 2020, en Miljoenen mensen over de hele wereld hebben telegeneeskunde omarmd. Veel eerstelijnszorginstellingen moesten dat zelfs doen tijdelijk stoppen met het accepteren van persoonlijke consulten vanwege de uitbraak van COVID-19. Telegeneeskundesessies dienden als het enige contactmiddel voor de meeste patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Telegeneeskunde is echter geen nieuw concept.

Telegeneeskunde bestaat al sinds de jaren vijftig. Universiteiten en gezondheidszorginstellingen maakten gebruik van telefoonlijnen om patiëntinformatie, consultaties en zelfs afbeeldingen van de ene plaats naar de andere over te brengen. Sterker nog, verder terugkijkend, uitvinder Hugo Gernsback had in 1925 een interessant idee met betrekking tot telegeneeskunde. Hij stelde zich de 'teledactyl' voor, een robot uitgerust met videogame-achtige controllers waarmee artsen hun patiënten op afstand op afstand konden diagnosticeren en onderzoeken.

Dit lijkt allemaal geweldig, maar het leidt tot de brandende vraag:

Wat is telegeneeskunde?

In simpele termen, telemedicine is een medisch vakgebied dat telecommunicatie- en informatietechnologieën gebruikt om klinische diensten op afstand aan patiënten te verlenen. Het stelt zorgprofessionals in staat patiënten op afstand te diagnosticeren, behandelen en monitoren, zonder dat er persoonlijke bezoeken nodig zijn. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals videovergaderen, apparaten voor bewaking op afstand en mobiele gezondheidsapplicaties.

Telegeneeskundediensten kunnen variëren van basisconsultaties en diagnoses tot complexere behandelingen en doorlopende zorg. Het gebruik van telegeneeskunde is de afgelopen jaren snel gegroeid, gedreven door technologische vooruitgang en de toegenomen vraag naar gemakkelijkere en toegankelijkere gezondheidszorgdiensten.

Het belang van telegeneeskunde in de gezondheidszorg

Tegenwoordig gaan telegeneeskunde en gezondheidszorg hand in hand. Je kunt het één niet hebben zonder het ander. En hoewel het belang van telegeneeskunde veelvoudig is, zijn hier enkele belangrijke manieren waarop telegeneeskunde de gezondheidszorgsector beïnvloedt:

Betere toegang tot zorg

Telegeneeskunde, meer specifiek, op video gebaseerd telegeneeskunde maakt gezondheidszorg toegankelijk voor patiënten in afgelegen of achtergestelde gebieden, of degenen die te maken krijgen met belemmeringen bij persoonlijke bezoeken, zoals mobiliteitsproblemen of transportproblemen.

Handiger

Voor zoiets simpels als een zere keel moesten mensen een afspraak maken, op hun beurt wachten en naar de dokter gaan, om binnen enkele minuten de diagnose te krijgen. Het is niet alleen een lastig proces voor een eenvoudig probleem, het zorgt er ook voor dat patiënten met ernstigere problemen sneller naar de dokter gaan. Patiënten met niet-bedreigende medische problemen kunnen dus vanuit het comfort van hun eigen huis medische hulp krijgen, waardoor de noodzaak van tijdrovende en dure reizen naar een zorginstelling wordt verminderd.

Verbeterde resultaten

Telegeneeskunde maakt het mogelijk realtime monitoring en beheer van chronische aandoeningen, zoals diabetes en hartziekten, wat kan leiden tot betere gezondheidsresultaten en lagere ziekenhuisopnames.

Continuïteit van zorg

Zorgaanbieders kunnen patiënten tussen de persoonlijke bezoeken door monitoren, waardoor de continuïteit van de zorg wordt verbeterd en het risico op gezondheidsverslechtering wordt verminderd. Dit kan vooral belangrijk zijn voor patiënten met chronische aandoeningen die voortdurend management vereisen.

Verhoogde betrokkenheid

Telegeneeskunde stelt patiënten in staat een actieve rol te spelen in hun eigen zorg door hen in staat te stellen te communiceren met hun zorgverleners toegang krijgen tot gezondheidsinformatie. Deze grotere betrokkenheid kan de resultaten voor patiënten verbeteren door beter gezondheidsgedrag en een betere naleving van behandelplannen te bevorderen.

Verminderde blootstelling aan infecties

Omdat telegeneeskunde de behoefte aan persoonlijke bezoeken vermindert het risico dat patiënten infecties oplopen in zorginstellingen. Dit kan vooral belangrijk zijn voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem of voor degenen die een hoger risico lopen op blootstelling aan infecties.

Verbeterde patiënttevredenheid

Het bieden van handige, toegankelijke en gepersonaliseerde gezondheidszorgdiensten zal elke patiënt tevreden stellen.

Voordelen van telegeneeskunde voor zorginstellingen

Lagere kosten voor gezondheidszorgfaciliteiten

Telegeneeskunde kan de noodzaak voor patiënten om zorginstellingen te bezoeken, zoals ziekenhuizen en klinieken, verminderen lagere kosten verbonden aan deze faciliteiteninclusief personeel en onderhoud.

Minder ziekenhuisopnames en heropnames

Omdat patiënten voortdurend op afstand in contact staan ​​met zorgprofessionals, helpt telegeneeskunde complicaties te voorkomen de noodzaak van ziekenhuisopname verminderen door tijdige diagnose en behandeling mogelijk te maken.

Bovendien monitoring op afstand kan heropnames helpen verminderen door zorgverleners in staat te stellen de voortgang van patiënten te monitoren en snel te reageren op eventuele veranderingen in hun toestand, zonder onnodig gebruik van ziekenhuiskamers.

verhoogde efficiëntie

Medische instellingen kunnen de zorgverlening stroomlijnen, wachttijden verkorten en het verbeteren van de efficiëntie van zorgverleners. Dit zou kunnen resulteren in lagere arbeidskosten en een hogere productiviteit, omdat medische professionals meer vrijheid zullen hebben om zich op urgente kwesties te concentreren.

Verbeterde samenwerking

Dankzij Telegeneeskunde is dat mogelijk betere samenwerking tussen zorgaanbieders en andere gezondheidszorggerelateerde faciliteiten waardoor ze specialisten kunnen raadplegen en patiëntinformatie efficiënter kunnen delen.

Nu we hebben begrepen wat telegeneeskunde is en hoe nuttig het is, kunnen we eens kijken naar:

Soorten telegeneeskunde

  1. Store-and-forward-technologie

Telegeneeskunde met store-and-forward-mogelijkheid verwijst naar een soort telegeneeskunde waarmee zorgverleners medische informatie en beelden kunnen uitwisselen tussen patiënten en zorgverleners met behulp van digitale technologieën, zoals computers, smartphones of tablets.

Bij store-and-forward-telegeneeskunde wordt medische informatie vastgelegd en opgeslagen door de patiënt of de zorgverlener en vervolgens op een later tijdstip, in plaats van in realtime, naar de andere partij verzonden.

Dit type telegeneeskunde is vooral nuttig in situaties waarin realtime communicatie niet mogelijk of praktisch is, bijvoorbeeld wanneer de patiënt zich op een afgelegen locatie bevindt met beperkte of geen internetverbinding.

Store-and-forward-telegeneeskunde kan worden gebruikt ter ondersteuning van een verscheidenheid aan medische specialismen, zoals dermatologie, oogheelkunde en radiologie, door zorgverleners in staat te stellen beelden en andere medische informatie te bekijken, medische aandoeningen te diagnosticeren en behandelaanbevelingen te doen.

Dit soort telegeneeskunde wordt steeds vaker gebruikt om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, vooral voor patiënten in plattelandsgebieden of achtergestelde gebieden, en om de zorgverlening aan patiënten met chronische aandoeningen te ondersteunen die regelmatig moeten worden gecontroleerd.

B. Patiëntbewaking op afstand

Patiëntbewaking op afstand (RPM) is een vorm van telegeneeskunde waarmee zorgverleners de gezondheidsstatus van een patiënt op afstand kunnen monitoren en volgen, meestal met behulp van draagbare of medische apparaten voor thuis. De verzamelde gegevens worden draadloos verzonden naar de zorgverlener, die de informatie vervolgens kan gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over de zorg van de patiënt.

RPM kan worden gebruikt om verschillende gezondheidsproblemen te monitoren, zoals hartziekte, suikerziekte en chronische obstructieve longziekte (COPD). Het doel van RPM is het verbeteren van de patiëntresultaten door gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en in te grijpen voordat ze ernstiger worden. Het helpt zorgverleners ook om patiënten met chronische aandoeningen effectiever en efficiënter te monitoren, waardoor de behoefte aan persoonlijke bezoeken en ziekenhuisopnames wordt verminderd.

RPM omvat doorgaans het gebruik van draagbare apparaten, zoals fitnesstrackers of continue glucosemonitors, en apparaten voor thuis, zoals bloeddrukmeters of weegschaal. De gegevens van de patiënt worden verzonden naar een beveiligd platform, waar zorgverleners deze kunnen raadplegen en bekijken. Hierdoor kunnen zorgverleners de gezondheidsstatus van een patiënt in realtime volgen en snel reageren op eventuele wijzigingen of zorgen.

Naast het verbeteren van de patiëntresultaten, is het ook een gemakkelijke en toegankelijke manier voor patiënten om zorg te ontvangen, vooral voor degenen die in landelijke of achtergestelde gebieden wonen, of die mobiliteits- of transportproblemen hebben.

C. Realtime telegeneeskunde

Realtime telegeneeskunde verwijst naar een soort telegeneeskunde waarmee zorgverleners en patiënten in realtime kunnen communiceren, met behulp van digitale technologieën zoals videoconferenties, instant messaging of spraakoproepen.

De zorgverlener kan beoordelen de symptomen van de patiënt, voer een virtueel onderzoek uit en stel een diagnose, allemaal vanaf een externe locatie.

Real-time telegeneeskunde kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan medische specialismen, waaronder eerste zorg, geestelijke gezondheid en specialistische zorg. Het biedt patiënten handige en toegankelijke gezondheidszorgdiensten, waardoor de behoefte aan persoonlijke bezoeken wordt verminderd en de wachttijden worden verkort.

Real-time telegeneeskunde kent echter ook enkele beperkingen, zoals:

  • De behoefte aan een betrouwbare internetverbinding
  • De noodzaak dat de patiënt toegang heeft tot de benodigde technologie
  • De beperkingen van virtuele examens, aangezien deze in sommige gevallen mogelijk niet zo effectief zijn als persoonlijke examens.

Ondanks deze beperkingen wordt realtime telegeneeskunde een steeds belangrijker onderdeel van de moderne gezondheidszorg, en zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de toekomst van de gezondheidszorg.

Videotechnologie in de gezondheidszorg: Teyuto voor uw end-to-end behoeften

Videotechnologie speelt steeds meer een rol cruciale rol in de gezondheidszorg, waardoor realtime communicatie tussen patiënten en zorgverleners mogelijk is.

Teyuto begrijpt de behoeften van zorgverleners en zorgt ervoor dat haar klanten onberispelijke diensten verlenen aan hun klanten, partners en medische professionals.

Hier zijn enkele manieren waarop Teyuto gezondheidszorgbedrijven helpt videotechnologie in hun gezondheidszorgplatforms te integreren:

1. Verbeterde toegang voor patiënten

Patiënten hebben vanuit het comfort van hun eigen huis toegang tot live en on-demand video's, teleconsulten en andere gezondheidszorgdiensten. Dit kan vooral handig zijn voor patiënten met mobiliteitsproblemen, mensen die in afgelegen gebieden wonen of mensen met drukke agenda's.

2. Verbeterde patiëntbetrokkenheid

Videotechnologie kan de betrokkenheid van patiënten vergroten door gepersonaliseerde, interactieve en visueel aantrekkelijke zorginhoud aan te bieden. De videopersonalisatiefunctie van Teyuto, mogelijk gemaakt door Teti AI, kan zorgverleners bijvoorbeeld helpen bij het creëren van op maat gemaakte zorginhoud voor elke patiënt. Dit kan leiden tot betere voorlichting, begrip en naleving van behandelplannen aan de patiënt.

3. Kosteneffectieve telegeneeskunde

Telegeneeskunde minimaliseert effectief de gezondheidszorgkosten door het verminderen van persoonlijke bezoeken, transportkosten, onderhoud van faciliteiten, personeel en andere gerelateerde kosten. De kosten van telegeneeskunde kunnen echter ook aanzienlijk zijn, vooral als het om videodistributie gaat.

Hier kunnen Teyuto's eigen streaming-algoritme, adaptieve bitrate-streaming en de mogelijkheid om het edge-cloudnetwerk te gebruiken de kosten effectief verlagen en tegelijkertijd een hoge videokwaliteit garanderen.

Bovendien maken de white-label oplossingen van Teyuto het voor zorgaanbieders gemakkelijker om videotechnologie in hun bestaande systemen te integreren zonder te hoeven investeren in nieuwe hardware- of software-infrastructuur.

4. Verbeterde naleving van AVG- en gegevensprivacyregels

Teyuto garandeert de naleving van alle privacywetten door gebruik te maken van end-to-end encryptie, veilige protocollen voor gegevensoverdracht, een particulier netwerk voor het leveren van inhoud, beperkte opties voor digitaal toegangsrechtenbeheer (DRM), aangepaste gebruikersrechten, enz., waardoor het hoogste beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. en vertrouwelijkheid mogelijk.

5. Gestroomlijnd beheer van video-inhoud

Teyuto's video-CMS Hiermee kunt u eenvoudig uw volledige videobibliotheek maken en beheren. Videocontentbeheertaken zoals uploaden, bewerken, delen en analyseren van prestatiestatistieken van video's kunnen met een paar klikken worden uitgevoerd.

Bovendien biedt Teyuto ook branchespecifieke functies voor zorgverleners, waaronder in-video quizzen om het begrip van de patiënt te peilen of zelfs herinneringen aan gebeurtenissen (via e-mails en pushmeldingen) om de naleving van behandelplannen aan te moedigen.

6. Inkomsten genereren

Teyuto biedt zorgverleners meerdere opties voor het genereren van inkomsten, zoals abonnementen, transactionele video's en advertenties. Dit kan aanbieders helpen inkomsten te genereren uit hun video-inhoud, die opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van gezondheidszorgdiensten.

7. Geïntegreerde gezondheidszorgdiensten

Eindeloze integraties met meer dan 5000+ applicaties en services (inclusief Afsprakenplanners, Google Analytics, MailChimp, Salesforce Marketing Cloud, enz.) maken het voor zorgverleners gemakkelijk om hun klanten effectief te beheren, de prestaties te monitoren en een datagestuurde zorgervaring te creëren.

8. Whitelabel-oplossingen

Door white-label oplossingen aan te bieden, maakt Teyuto het voor zorgaanbieders mogelijk om branchespecifieke of patiëntgerichte videotechnologie aan te bieden, geïntegreerd in hun bestaande websites en mobiele apps. Dit helpt bij het vergroten van de merkherkenning, het vergroten van de klantloyaliteit en het retentiepercentage.

Teyuto stelt zorgverleners in staat hun videospelers te voorzien van hun eigen logo's, kleuren en ontwerpelementen. Dit kan hen helpen hun merkidentiteit te vestigen, het vertrouwen van patiënten te vergroten en hun diensten te onderscheiden van die van hun concurrenten.

9. Schermopname, delen en presentaties via Clip

Teyuto's schermrecorder, Teyuto-clip, is een handig hulpmiddel voor zorgverleners om hun schermen (inclusief de webcam) op te nemen en deze opnames op te slaan als video's of ze direct te delen met stagiairs, zorgverleners, patiënten of partners.

Dit is ook handig als het gaat om livestreaming van inhoud waarvoor demonstraties van medische procedures of apparaatgebruik nodig zijn. Hiermee kunt u belangrijke punten op het scherm markeren met annotaties die een kijker vervolgens op elk gewenst moment kan bekijken!

In een notendop helpt Teyuto zorgaanbieders hun efficiëntie te verbeteren, de betrokkenheid en tevredenheid van patiënten te vergroten, de kosten te verlagen, de bedrijfsvoering te stroomlijnen, inkomsten uit video-inhoud te genereren en een breed scala aan branchespecifieke en gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden.

Om het af te ronden…

Door het enorme succes van telegeneeskunde te midden van de beperkingen van de COVID-19-pandemie, werd telegeneeskunde populairder dan eerder werd gedacht. Tijdens deze aanhoudende crisis zijn wij bij Teyuto getuige geweest van verschillende medische instellingen die naar voren kwamen

(a) hetzij met nieuwe of verbeterde bestaande websites/apps die live en on-demand video's aanbieden met artsenconsultaties of zelfs cursussen met betrekking tot gezondheidsinformatie;

(b) opleidingssessies voor studenten die geneeskunde studeren, door hen toegang te bieden tot lezingen die wereldwijd op verschillende universiteiten plaatsvinden;

(c) het houden van live videosessies waarin artsen een overzicht geven van de veiligheidsnormen van het ziekenhuis en de belangrijkste aangeboden diensten;

(d) het vergroten van het bewustzijn over verschillende aandoeningen en de diagnose ervan door het verstrekken van relevante tips, video's, enz.

Teyuto stelt medische instellingen in staat om de betrokkenheid van hun patiënten te vergroten via live consultaties tijdens de pandemie, terwijl ze hen een uitstekende gebruikerservaring bieden op alle apparaten met hoge videokwaliteit en lage latentie, zelfs als er sprake is van een toename van het verkeer.

Om meer te weten, contact opnemen. .

Bouw je video-imperium

Uw uitstekende videokanaal op één plek: Video CMS, Community, Marketing & Analytics.

Genoten van deze lectuur?

Blijf op de hoogte van het laatste zakelijke videonieuws, strategieën en inzichten, rechtstreeks in uw inbox!
Marcello Violini
Inhoudsopgave
Deel dit bericht

Bouw je video-imperium

Uw uitstekende videokanaal op één plek: Video CMS, Community, Marketing & Analytics.
Gratis oefening & 24-uurs ondersteuning
99.9% uptime de afgelopen 12 maanden
Serieus over veiligheid en privacy
Videodistributieplatform en het genereren van inkomsten
Contact

KENMERKEN

BEDRIJF

Algemene Voorwaarden Privacy Policy  Cookie beleid